สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน “F.T.I.Chonburi Rally Trip” ครั้งที่ 2 เส้นทาง ชลบุรี – จันทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 โดยได้เปิดกิจกรรมและปล่อยตัวรถคันแรก ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยได้รับเกียรติจากนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด และการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 179 ท่าน

 

 

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม