ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2561 (4)

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมครั้งที่ 5/2561 (4) เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจคนไทยจะเดินหน้าอย่างไร” พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จำนวน 300,000 บาท

และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปรับแหล่งเงินกู้แบบเดิมๆ เสริมธุรกิจด้วยหุ้นกู้ โดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย