วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธาน นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธาน และนายณัฐวุฒิ  เหล่าพูลกิจ กรรมการ/เหรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

การจัดงานในครั้งนี้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมผนึกกำลังสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรรวม 24 แห่ง โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 นอกจากภายในงานจะได้พบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่งแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์มาร่วมออกบูธเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารยูโอบี รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรอย่างสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มาร่วมออกบูธเพื่อบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย การให้คำปรึกษาในการแก้ไขหนี้เสียบัตรเครดิตกับคลินิกแก้หนี้ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM)