วันที่ 16 มีนาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธาน นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธาน และนายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมเทาทอง1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงเเรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน
คปภ. นำทีมลงนาม MOU บูรณาการร่วมกับ EEC หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ขับเคลื่อนส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย  ดร.สาโรจน์ วสุภานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันภัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 4 หน่วยงานและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน