Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

      ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบ ...
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ ...
  ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2562 ...
จะเปิดโรงงานต้องเตรียมตัวยังไง??..กฎหมายอะไรที่เราควรรู ...
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ร้านอาหารเชฟราชา สภ ...
ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ไ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก