ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแผนจัดกิจกรรม “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร” จังหวัดชลบุรี ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจและแนะนำทางเลือกการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งร่วมสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการตื่นตัวทางเศรษฐกิจการลงทุนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง นั้น

          ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม

          1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร” จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 . แก่ประชาชนทั่วไปที่สนในวางแผนบริหารเงินผ่านการลงทุน โดยผู้จัดงานได้มอบสิทธิ์ประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมในงานดังกล่าวด้วย

ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่าน Link  https://forms.office.com/r/vMvafNYGSH

 

          2. สัมมนาพิเศษ หัวข้อ “เพิ่มโอกาสธุรกิจ เพิ่มโอกาสลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ mai – LiVEx” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องเจิมจอมพล ชั้น โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา จ.ชลบุรี (พร้อมงานตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร) ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ SMEs , Startup จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการแนะนำ ให้ข้อมูลแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพ ตลอดจนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัท เพื่อการเข้าระดมทุน ผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai และ Live Exchange ตลาดทุนใหม่สำหรับการระดมทุนและการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ที่สร้างมาเพื่อ SMEs และ Startups (SMEs Board)    

⇒ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Link https://forms.office.com/r/HihHA3hYQP