วันที่ 14 กันยายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดปร ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดกิจกร ...
วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอ ...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภา ...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดงา ...
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภา ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |