ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมไทยใน EEC” (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าร่วมงานเสวนาในวันที่ 23 ส.ค.นี้ ประกอบด้วย ดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดร.อนุสรน์ ธรรมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ >>> ลงทะเบียนออนไลน์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

น.ส.อาจารีย์  นุชตุ้ย  โทร.098-830-7658

น.ส.พิชนก  วราห์สิน โทร.081-002-6776

E-mail : ftichonburi@gmail.com