ขอเชิญสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน Energy Points เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนสนับสนุน สูงสุด  300,000 บาท และอื่นๆ เช่น
– อบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
– เข้าเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
– ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กิจกรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1Dcl4GHUABreryQt_YnHpVy1_WswKYhid
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี :
โทร.081-002-6776 (พิชนก)
อีเมล์ : center.chonburi@gmail.com