ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FTI Chonburi : Smart Strength toward Sustainable Industry
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น
ณ ห้องแสนสุข 1 – 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมภายในงาน
• สัมมนาในหัวข้อ “Lean manufacturing toward Digital Transformation & Smart Factory”
• สัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนการลงทุนของ BOI ในปี 66 หลังวิกฤติโควิด”
• Best practice ในหัวข้อ “Lean for Automotive and digital adaptation”
• Best practice ในหัวข้อ “การยกระดับระบบการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Smart Factory”
• Show & Share การนำหลักการและแนวคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบบูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ

* พิเศษ! สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี / สมาชิก Young FTI Chonburi เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (บริษัทละ 2 ท่าน)
** บุคคลทั่วไป มีค่าใช้จ่าย 800 บาท / ท่าน

⇒ ลงทะเบียนเข้าร่วม : https://forms.gle/5ynwKez9TwuiS6kM8

⇒ กำหนดการ : https://bit.ly/3oLeHMY