เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้ ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารองค์กรสายพันธุ์ไทย ในงานเสวนา ทางเลือก ทางรอด บริษัทสายพันธุ์ไทยใน EEC ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าว ในหัวข้อโอกาส และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ในยุค EEC