วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Automation Expo 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติแห่งภาคตะวันออก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จ.ชลบุรี  โดยนายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ รองเลขาธิการส.อ.ท. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “One Team ทางรอดอุตสาหกรรมไทย ผ่าวิกฤติ The Great Recession” Part 1 : The Smart Industrialists 

 

   ภายในงานรวบรวมเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติเอาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่สายการผลิต ซ่อมบำรุง เครื่องมือวัดคุณภาพ คลังสินค้า โลจิสติกส์ รวมถึงการการวางระบบ System Integration และมีหัวข้อสัมมนา 40 หัวข้อซึ่งสามารถลงทะเบียนเขารับฟังได้ฟรี