วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 8) ณ ทัศนาการ์เด้นท์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 300 คน โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

 

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้มอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสภากาแฟเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ