ทำเนียบประธาน

วาระปี 2534-2541

นายสุทิน  ภาศิวะมาศ

บริษัท สุวลี จำกัด
76 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-275334-8, 038-795071-3
โทรสาร: 038-274337

 

 


วาระปี 2541-2542

นายนิยม  จุฬาเสรีกุล

บริษัท ชลบุรี โค้ว เซ่งฮวด จำกัด
41/1 หมู่ 7 ถนน ชลบุรี-บ้านบึง ตำบล หนองรี อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-274411-3

 

 

 


วาระปี 2543-2547

นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
15/19 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-322370
โทรสาร :038-322470

 

 


วาระปี2547-2552

นายวิวัฒน์  พัฒนสิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบางละมุง
54 ม.12 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ :038-249162-3
โทรสาร : 038-733168

 

 


วาระปี2552-2555

นายประโยชน์  อรรถธร

บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
46 ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ :0-3829-2626-7,038-056315
โทรสาร :0-3829-2523

 

 


วาระปี2555-2559

นางสุวพรรณ  จันทสารวิวัฒน์

บริษัท สนิทกัน อินดัสตรีส์ กรุ๊ป จำกัด
131/1 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ :0-38355017-8
โทรสาร :0-38355017-8

 

 


วาระปี 2559-2563

นายสาโรจน์  วสุวานิช

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :0-3849-0762-7
โทรสาร :0-3840-1960

 

 


วาระปี 2563-ปัจจุบัน

นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ                         

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
26 ม.4 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :0-3821-2736
โทรสาร :0-3821-2740