ด้วยสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และธนาคารกสิกรไทย กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ให้ธุรกิจ  ครอบครัวประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ในด้านการสร้างความชัดเจนให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้ง อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทครอบครัวและการจัดทำเอกสารทางกฎหมายสำหรับธุรกิจครอบครัว

✅ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

✅ เวลา 8:30 – 12:00 น.

✅ สถานที่ : โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (https://maps.app.goo.gl/HcG6kEpsZYLLJaUJ7?g_st=il)

✅ ราคา:   เข้าร่วมสัมมนา 1-3 ท่าน สมาชิก 3,000฿ / ไม่เป็นสมาชิก 3,300฿
เข้าร่วมสัมมนา 4-5 ท่าน สมาชิก 4,500฿ / ไม่เป็นสมาชิก 4,900฿
เข้าร่วมสัมมนา 6-7 ท่าน สมาชิก 5,600฿ / ไม่เป็นสมาชิก 6,200฿
💰 ค่าสมัครลงทะเบียนเป็นค่าห้องประชุมโรงแรมและค่าอาหารเที่ยง เพื่อขอบคุณสมาชิก คืนกำไรให้สังคม

 

หัวข้ออบรมสัมมนา:

– ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว

– การจัดโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทครอบครัวและเอกสารทางกฎหมายสำหรับธุรกิจครอบครัว

– การจัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อความยั่งยืนของครอบครัว

– กรณีศึกษา
* รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ครอบครัว

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ ลงทะเบียนได้ที่ >> Click