ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนา “การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad (New Ways to Work with iPad)”
ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิก 1-2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา >> CLICK
*** ด่วนรับจำนวนจำกัด เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารการอบรมให้ครบถ้วน ***