วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และนายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยมีนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

 

   การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี มีการผลักดันการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี มีการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การส่งเสริมเครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ,จัดทำระบบให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวสายมู ซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เดินหน้าในการส่งเสริมการท่องชุมชนโอทอป นวัตวิถี โดยมีชุมชนท่องเที่ยวที่โดนเด่นอาทิ ชุมชนบ้านกลาง ต.คลองตำหรุ ซึ่งเป็นแหล่งนาเกลือแห่งสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี และ ชุมชนท่องเที่ยวบางเสร่ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความโดดเด่น ตามวิถีชาวประมง พร้อมผลักดันกิจกรรม Soft Power อาทิ ตกหมึกบ้านบางเสร่ , งานนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง ตลาดชากแง้ว อ.บางละมุง และ เทศกาลผลไม้ทุเรียนบ่อทอง อ.บ่อทอง นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ยังได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

   ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และเอกชน แหบ่งท่องเที่ยวหลัก แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

   ส่วนด้านพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลฯ ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี แรงงานจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ สสจ.ชลบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีประเด็นตรวจติดตามที่น่าสนใจ เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ การแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ 2566