วันที่ 14 กันยายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมครั้งที่ 4/2565(4) ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีกำหนดจัดการประชุมทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกและหน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และในแต่ละครั้งทางหน่วยงานราชการและเอกชนก็มีข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

 

โดยการประชุมครั้งนี้ทางหน่วยงานราชการได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สมาชิก เป็นจำนวนมาก เช่น “ประกันภัยคุ้มครอง BLC ของผู้ประกอบการให้ยั่งยืนได้อย่างไร” จาก คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) , “สภาการเหมืองแร่” จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี , “การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี” จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี , “สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว” จาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี , “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล(กุ้งขาว)จังหวัดชลบุรี” จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, “ประมวลผลการประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนสิงหาคม” จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี, “งานเสวนาอสังหาริมทรัพย์ พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ” จากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี