วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1-2566(7) ณ ห้องแสนสำราญ ชั้น 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีกำหนดจัดการประชุมทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกและหน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และในแต่ละครั้งทางหน่วยงานราชการและเอกชนก็มีข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

 

     โดยการประชุมครั้งนี้ทางหน่วยงานราชการและเอกชนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สมาชิก เป็นจำนวนมาก เช่น “โครงการฟลีทการ์ดบางจาก” จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “โครงการและบริการของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” จาก EECi และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธาน ได้มอบเงินให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จังหวัดชลบุรี (Young FTI Chonburi) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท