วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา จังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและงานแสดงผลิตภัณท์และบริการ (Young FTI Chonburi Expo & business matching)

 

   โดย ดร.สมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ และงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “โอกาสใหม่ในความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”