คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี