13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานและ CEO กลุ่ม บริษัท WHA เพื่อเรียนเชิญร่วมเป็นองค์เสวนาและสนับสนุนการจัดงาน 30 ปีสภาอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี