13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเข้าพบท่านทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย เพื่อเรียนเชิญร่วมงาน 30 ปีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี การเข้าพบครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะท่านทูตเป็นอย่างดีและท่านทูตยังจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจไต้หวันเข้าร่วมงาน และออกบูธในครั้งนี้ด้วย