วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ของทุกปี พร้อมมอบเกียรติบัตร และครุฑทองคำ ให้กับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 จำนวน 24 ราย

 

พร้อมกันนี้จังหวัดชลบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระชลญาณมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี