วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติวุฒิ  ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมและแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคาร 9 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด สาขาชลบุรี 

 

เนื่องจากบริษัท ฟาบริเนท จำกัด มีความต้องการขยายธุรกิจรับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอาคารที่ 9 สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 120 ไร่ และมีพื้นที่การผลิต 87,300 ตรม และรวม และรวมถึงการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 13,400 คน โดยมีพนักงาน สาขาปทุมธานี จำนวน 10,000 คน และพนักงานสาขาชลบุรี จำนวน 3,400 คน