Gallery with ID 98 is empty.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex  ณ บริษัท ศรีราชา เอ็นจีวีและบริการ จำกัด ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

โดยบริษัท ศรีราชา เอ็นจีวีและบริการ จำกัด ได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ Nex และทำสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า นับเป็นก้าวสำคัญในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคม จังหวัดชลบุรีขอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษในภาคขนส่งและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและลดการใช้รถยนต์สันดาปภายใน เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าจากนอกภูมิภาค จึงเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าอีกทั้งเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ที่มุ่งเรื่องของพลังงานสะอาด อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ “ชลบุรี เมืองสะอาด”ที่มุ่งเน้นเมืองสะอาดและปลอดมลพิษ