สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด อุตสาหกรรมไทยใน EECเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจากนายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี  ร่วมแถลงข่าว