วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ธงฟ้า ราคาประหยัด ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดหนองกะขะ ณ วัดหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัด

 

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจจึงได้เกิดความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ประชาชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ภายในงานครั้งนี้มีสินค้าจากธงฟ้า สำนักงานพาณิชย์, บิ๊กซี, ไทไท ซุปเปอร์ค้าปลีก-ส่ง และผลิตภัณฑ์จากไก่แจ้