Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ทางเลื ...
          สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดแถลงข่า ...
ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2561(3) เมื ...
ใกล้แล้ว!! สำหรับงานสัมมนาเพื่อสินค้าเกษตร พร้อมรับสิทธ ...
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระ ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก