Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

ข่าวดี สำหรับผู้ประกอบการส่งออก ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้ ...
ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงา ...
    เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สภาอ ...
  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  ดร.สาโรจน์  วส ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ...
โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก&#8230 ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก