Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2561 (6) เม ...
        กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ...
ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2561 (5) เม ...
                 ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซึ ...
ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2561 (4) เม ...
ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ &# ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก